Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/publikon/domains/stadspers.nl/public_html/Connections/verbinding_sp.php on line 9
StadsPers - Nieuws uit De Bilt en Zeist

RvS corrigeert gemeente

Op 2 december jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep dat Wijkraad De Leijen en Bewonersvereniging Bilthoven Noord hebben ingesteld over het bestemmingsplan Rembrandtlaan. De Raad van State perkt het gebruik van de congresfunctie in en veroordeelt de gemeente in de proceskosten.

Het bestemmingsplan maakt op de kop van de Rembrandtlaan bouwplan De Timpe mogelijk met een oppervlakte van ruim 9000 m2, bestemd voor hotel/restaurant/congresfaciliteit, 55 appartementen, parkeergarage en extra horeca en detailhandel. Ook een kantoorgebouw van een kleine 3000 m2 maakt onderdeel uit van de ontwikkeling.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Rembrandtlaan was geen enkele beperking voor de omvang van de congrescapaciteit opgenomen. De bewonersorganisaties vreesden door de grote omvang van de nieuwbouw direct aan de rotonde Jan Steenlaan/Soestdijkseweg een onacceptabele verkeerstoename en aanzienlijke parkeerproblemen. Met gevaarlijke situaties met name in de ochtendspits voor de 3.500 fietsende scholieren die daar voorbijkomen. De Raad van State heeft nu uitgesproken dat in het bestemmingsplan een bepaling opgenomen dient te worden dat de congrescapaciteit in het plangebied De Timpe beperkt tot maximaal 1.800m2. Aan de gemeenteraad van De Bilt is opgedragen om binnen 4 weken na de uitspraak het bestemmingsplan in die zin aan te passen. Wel oordeelt de Raad van State dat, uitgaande van maximaal 1.800m2 congresruimte, de parkeer- en verkeersdruk van de nieuwe ontwikkeling nog acceptabel is. De bewonersorganisaties vragen zich echter af of die parkeer- en verkeersdruk ook nog acceptabel is als het bestemmingsplangebied, dat nu nog deels braak ligt, verder ontwikkeld wordt. Zo geeft het beeldkwaliteitsplan voor dit gebied mogelijkheden aan voor grootschalige leisure evenals een groot kantoorgebouw naast De Timpe. Ook betwijfelen de organisaties of de ondergrondse parkeergarage voldoende ruimte biedt voor alle voorziene functies in De Timpe. Fors dubbelgebruik van de parkeerplaatsen voor hotel/congres zal immers noodzakelijk zijn.

Voorts heeft de Raad van State vastgesteld dat bij het bestemmingplan een rapport over de luchtkwaliteit ontbrak. Een omissie van de gemeente. Tijdens de zitting heeft de gemeente uiteindelijk het rapport overlegd.

Tijdens de zitting bij de Raad van State deed de initiatiefnemer voor de bouw van De Timpe een tweetal toezeggingen. Ten eerste dat op het terrein van De Timpe een keerlus voor het bevoorradingsverkeer zal worden aangelegd, zodat de verkeersveiligheid op de Rembrandtlaan wordt bevorderd. Verder dat bij de uitwerking van het bouwplan voor De Timpe overlegd zal worden met de omwonenden over de exacte situering en uitvoering van de in- en uitrit van de parkeergarage.

Met de forse inperking van de congresfunctie door de Raad van State, de uitkomsten van het alsnog opgeleverde milieurapport en de toezeggingen van de initiatiefnemer tijdens de zitting, oordeelt de Raad van State dat het bestemmingsplan verder intact kan blijven. Omdat veel van de bezwaren van de bewoners betrekking hebben op de verkeersveiligheid en het parkeren, zullen met name deze zaken tijdens de uitvoeringsfase van de bouwplannen zeer kritisch door de bewonersorganisaties worden gevolgd.

De bewonersorganisaties hebben een belangrijke rol gespeeld in alle wijzigingen van het bestemmingsplan, ook tijdens de vaststellingsprocedure van het plan. Bij de Raad van State hebben de bewoners dan ook te kennen gegeven dat het niet hun taak is om alle mogelijke slordigheden en bepalingen die strijdig zijn met het gemeentelijke beleid aan de kaak te moeten stellen. De inwoners van de gemeente hebben er recht op en moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig werkt. In dit geval is dat naar de mening van de bewonersorganisaties onvoldoende gebeurd.

Nieuws uit Zeist

Nieuws uit De Bilt

 

 


 

AGENDA

 

1-1-70