Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/publikon/domains/stadspers.nl/public_html/Connections/verbinding_sp.php on line 9
StadsPers - Nieuws uit De Bilt en Zeist

Convenant Participatiewet

Op vrijdag 11 maart ondertekenden elf lokale partijen het convenant De Bilt Verbindt.

Met het zetten van een handtekening nemen de partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de Participatiewet. Dit doen zij lokaal door zich in te spannen om op jaarbasis 200 stage- of opleidingsplekken en nog eens 55 passende banen te vinden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

“Een lokaal convenant zet de opdracht die gemeenten hebben kracht bij. Enerzijds doordat de partijen die ondertekenen gebruik kunnen maken van elkaars kracht en kwaliteit en anderzijds omdat zij samen verantwoordelijkheid nemen,” benadrukt wethouder van economische zaken Jolanda van Hulst. “Alle partijen in De Bilt Verbindt leveren een bijdrage aan het positief uitdragen van dit convenant, zowel binnen als buiten De Bilt, als voorbeeld van een krachtige samenwerking om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven. Want voor het realiseren van de taakstelling hebben wij ook de hulp van andere bedrijven nodig”.

In samenwerking met het Werkgeverservicepunt heeft de gemeente het traject naar de ondertekening van het convenant georganiseerd.

Na de ondertekening zorgen de Regionale Sociale Dienst, het Werkgeverservicepunt en de BIGA Groep voor de werving en selectie en begeleiding van kandidaten om zo vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt te koppelen. De partijen die onderdeel zijn van De Bilt Verbindt kunnen in de vorm van een stage, een opleidingsplek of een passende baan binnen de eigen of aangesloten organisatie kansen bieden aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo wordt er bijvoorbeeld bij toekomstige vacatures beoordeeld of een kandidaat uit het bestand met werkzoekenden in de selectieprocedure betrokken kan worden.

Landelijke opdracht
Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de Participatiewet. Met de Participatiewet wil de Rijksoverheid onder andere werkgevers stimuleren mensen uit de doelgroep van deze wet (mensen met een arbeidsbeperking, met een indicatie volgens de Wet Sociale werkvoorziening en een arbeidshandicap) in dienst te nemen. Landelijk hebben werkgevers en de regering hierover een sociaal akkoord gesloten, de banenafspraak. De landelijke taakstelling in de periode 2015-2016 is vastgesteld op 125.000 banen waarvan 25.000 bij de overheden. Lokaal komt dit neer op 55 passende banen.

Nieuws uit Zeist

Nieuws uit De Bilt

 

 


 

AGENDA

 

1-1-70